fbpx

Deseti međunarodni kongres novih tehnologija u stomatologiji

Sredinom oktobra u Sarajevu je održan značajan događaj – 10. Međunarodni Kongres novih tehnologija, čiji su organizatori četiri stomatološke komore: Hrvatska komora dentalne medicine, Zdravniška zbornica Slovenije, Stomatološka Komora na Makedonija i Stomatološka komora FBiH.